Operator Algebras and Applications

Chengde, Aug. 14-18, 2002
Topics: C*-algebras, Von Neumann algebras, k-theory, C*-dynamics,
Subfactor and Jones index, Free probability theory, Operator spaces, Noncommutative geometry, Quantum groups and operator theory.

Scientific Committe: A. Connes, ( Honorary Chairperson)
G.Elliott, (Chairman)
U.Haagerup , V.Jones , G.Pisier , D.Voiculescu

Secretaries: Guihua Gong  <ggong@upracd.upr.clu.edu>
Huaxin Lin <hxlin@cartan.uoregon.edu>

Local organization committee: Chun Lan Jiang <cljiang-gw@263.net>,( cochair )
Department of Mathematics, Hebei University of Technology, Tianjin 300130,P.R.China
Xiaoman Chen, Xinde Dai, Guihua Gong,
Liming Ge (cochair), Jinchuan Hou, Binren Li, Liangqing Li,
Huaxin Lin (cochair) , Guoxin Liu, Zhongjin Ruan, Shanli Sun
Shunhua Sun, Zhongqing Xu, Shuang Zhang .


Preparation group G.Elliott,
Guihua Gong,
Huaxin Lin,
Chunlan Jiang

Contact: Tel: +86-22-26564336(O) +86-22-26535721
Fax: +86-22-26535721
 
 
 
 
 
Please send your suggestions and comment to: icmsec@beijing.icm2002.org.cn
Last modified: Dec. 4, 2001

2001 © Copyright by Chinese Mathematical Society. All Rights Reserved