Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems

Huangshan , Aug. 15 - 18, 2002
Topics:
  • Integrable systems, conformal field theory and infinite dimensional Lie algebra
  • Analytic aspects of nonlinear evolution partial differential equations
  • Topological and Hamiltonian dynamical systems
  • Non-perturbative dynamics in QFT and strings
  • Stochastic dynamics and numerics
Scientific committee: E Weinan, Gu Chaohao (Chair),
L. Faddeev, Hu Hesheng,
V. Kac, Li Yishen, Lu Qikeng,
J. Mather, Peng Jiagui,
Shi Zhong-ci, Y. Sinai,
Shu-Chi-wang,Sun Yi-sui,
Wen Lan, Xia Zhihong, Yan Mulin

Organizing Committee: Cheng Yi (Chair),
Ye Xiang-dong, Chen Qing,
Zhu Meijun,Cheng Chongqing,
You Jian-gong, Hu Sen,
Duan Jinqiao, Ji Xiao-da,
Jiang Jifa, He Jingsong
Organizer: Yi Cheng <chengy@ustc.edu.cn>
University of Science and Technology of China,
230026 Hefei, Anhui, China
Tel: +86-551-3602209
Fax: +86-551-3631760
Invited Speakers:

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Algebra/QFT/Strings: 
R. Dijkgraaf, M. Douglas,
Boris Dubrovin,Ludvig Faddeev,
Gao Yun, D., Gross, Huang Yi-zhi,
V. Kac, J. Lepowsky,
E. Verlinde

PDE: 
Jerry Bona, A. Bressan,
Luis A. Caffarelli,Chen Gui-qiang,
Du Qiang, R. Hamilton,
Li Congming,D. McLaughlin,
Shen Yao-tian, Walter Wei,
Wu Sijue, Xiao Ling 

Dyn. Sys.: 
J. Eckmann,G. Forni,
C. Khanin,Kloshin,
R. de la Llave, Long Yi-ming,
Xiong Jin-cheng

Person to Contact: Jingsongi He < jshe@ustc.edu.cn>
Tel: +86 551 360 1002
Fax: +86 551 360 1005
Department of Mathematics University of Science and Technology of China
Hefei , Anhui, China
Zip:230026
 
 
 
Please send your suggestions and comment to: icmsec@beijing.icm2002.org.cn
Last modified: April. 9, 2002

2002 © Copyright by Chinese Mathematical Society. All Rights Reserved