Short Communications


August 27 16:15-17:15

Short Communications 

 
Section 3 Section 5 Section 6 Section 7
R5015 R3030 CH14 R5017

Yun,Baoqi
Sheth,Dilip N.
 
Manturov,Vassily O.
Rawdon, Eric J
Roberts, Justin D
Kim, Jin-Hong
Jacobowitz, Howard
Wang, Haohao
Kahn, Bruno
Wu, Siye
Aoki, Shigeru
Kaneyuki, Soji
 
Section 8 Section 8 Section 9 Section 14
CH13 CH03 R3051 R5021

Nakai, Eiichi
Maritz, Pieter
Jimenez Pozo,Miguel A.

Ma, Jinxi
Li, Jiangtao
Zhang, Zhanliang
Choudhary, B
Savas, Ekrem
Shi, Zhong Rui
Jacimovic, Milojica
Li, Yusheng
Mahmoodian, Ebadollah S.
Kang, Qingde
Moazzami, Dara
 
Section 18       
R3058       

Katsap, Ada
Tong, Zengxiang
Yang, Deyun

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please send your suggestions and comment to: icmadm@beijing.icm2002.org.cn
Last modified: July. 4, 2002

2002 © Copyright by Chinese Mathematical Society. All Rights Reserved