Short Communications


August 27 13:40-14:40

Short Communications 

 
Section 2 Section 4 Section 5 Section 9
R5015 CH14 R3030 R3051

Shunkov,Vladimir P.
Zeng, Jiwen
Li, Yangming
Qiu, Shuxi

Alexandrov, Victor
Milan, Francisco
Kuciuk, L.
Gong, Jianhua
Armas-Sanabria, Lorena
Bao, Zhiqiang
Damian, Florin
Ji, Youqing
Shao, Bin
Cao, Guangfu
Li, Yangrong
 
Section 10 Section 10 Section 11 Section 12
CH13 CH03 R5021 R5020

Liu, Quansheng 
Sun, Liuquan
Alamatsaz, Mohammad H.
Mitrovich, Slobodanka

Gerstenkorn, Tadeusz
Shi, Jimin
Markovskaya, Natalia
Shi, Dinghua
Petrushko, Igor
Lu, Qishao
Peng, Shuangjie
Asanov, A.
Razani, Abdolrahman
Sharma, Virendra Kumar
Tang, Yun
 
Section 12 Section 16 Section 16 Section 17
R5019 R5023 R5017 R3018
Ferenczi, Sebastien
Ohmiya, Mayumi
Shamolin, Maxim V.
Shchepakina, Elena A.
Liang, Xue-Zhang
Zhang, Shugong
Frankel, Jay I. 
Ye, Xingde
Xie, Xiaoping
Manchanda, Pammy
Porter,R.Michael
Rappoport,Juri Moiseevich
Chen, Wende
Konstantinova, Elena
Tavakoli, Javad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please send your suggestions and comment to: icmadm@beijing.icm2002.org.cn
Last modified: July. 4, 2002

2002 © Copyright by Chinese Mathematical Society. All Rights Reserved