Short Communications


August23 14:45-15:45

Short Communications

 
Section 2 Section 2 Section 3 Section 5
R5023 R5017 CH14 CH13
Guterman, Alexander E
Huang, Hua Lin
 
Akbari, Saieed
Alaeiyan, Mehdi
Daneshkhah, Ashraf
Darafsheh, Mohammad Reza
Kochubei, Anatoly N.
Kojok, Badri
Deutsch, Jesse
Repovs, Dusan
Yang, Zhiqing
Zhao, Xuezhi
Zoch, Avery S.
 
Section 7 Section 8 Section 9 Section 11
R3030 R3051 R5021 R3018
Lin, Zongzhu
Kharchenko, Vladislav
Duplij, Steven A.
Kim, Inkang
Lee, Young Joo
Anbu Durai, M.
Zhou, Zehua
Su, Jianbing
Zelazko, Wieslaw T.
Manuilov, Vladimir M.
Mathieu, Martin
Zhang, Yong
Lope, Jose Ernie Capioso
Mamadaliev, N.K.
Rajabova, Lutfia
Wang, Silei
 
Section 11 Section 16 Section 16 Section 17
CH03 R3058 R5019 R5020
Chen, Shaohua
Kim, Tu jin
Kiguradze, Tariel
Avramidi, Ivan G
Zhanlav, Tugal
Mampassi, Benjamin
He, Zhiqing
Li, Kuiyuan
Wei, Yimin
Nandakumar, Nagaiah
Sim, Chol
Yang, Fenghong
Frolova, Julia
Latipov, Halim Rafikovich
Lozier, Daniel W
Mazov, Bogdan
 
Section 17 Section 19    
R5015 R5014

Kabiljanova, Firuza
Radyna, Mikalai Ya.
Sadullaeva, Shahlo
Zhang, Kai-Jun

Abdounur, Oscar Joao
Xu, Kang
Behforooz, Hossein
Liao, Moxiang
 
 
 

Poster

       Section 12         Section 13
Zhou, Jin
Shao, Song
Gloden, Baoul F.
von Mouche, Pierre
Qu, Changzheng
bae, wonsoung
 
 
 
 
 
 
 
 
Please send your suggestions and comment to: icmadm@beijing.icm2002.org.cn
Last modified: July. 4, 2002

2002 © Copyright by Chinese Mathematical Society. All Rights Reserved